Künye
İmtiyaz Sahibi : M. Zeki ÖZER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nevin ESER
Muhabir :  Özkan AKSU
Sayfa Sekreteri : Emine ÖZER